Pošlete nám své CV

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici budou společnosti CZECH MEDIA INVEST a.s., IČ 24817236, Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, Energetický a průmyslový holding, a.s., IČ 28356250, Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, EP Commodities, a.s., IČ 03437680, Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, EP Energy, a.s., IČ 29259428, Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, EP ENERGY TRADING, a.s., IČ 27386643, Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, EP Fleet, k.s., IČ 03478874, Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, EP Global Commerce a.s., IČ 05006350, Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, EP Industries, a.s., IČ 29294746, Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, EP Infrastructure, a.s., IČ 02413507, Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, EP Investments Advisors, s.r.o., IČ 26687259, Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, EP Power Europe, a.s., IČ 27858685, Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, EP Real Estate, a.s., IČ 05197155, Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, POWERSUN a.s., IČ 27606554, Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, jakožto společní správci, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. Zobrazit více

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem výběru nového zaměstnance po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

* Pro úspěšné odeslání formuláře je potřeba vyplnit všechna pole označená hvězdičkou.
* Při vyplnění alespoň jedné položky z označeného pole se označené položky stávají povinné.